Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2020

endorfines
09:12
przysłowie staropolskie
endorfines
08:56
Prawdziwy przyjaciel dzieli z tobą ból i wie, że nic co powie, go nie ukoi, ale zwykły uścisk może być wart więcej niż tysiąc słów.
— Belle Aurora
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 

April 30 2020

endorfines
21:44
0146 bd2d 500
Reposted fromyikes yikes viaszarakoszula szarakoszula

February 13 2020

endorfines
18:32
Wie pan, czemu przyjaźń jest taka ważna? Bo to ta część dzieciństwa, którą możemy zabrać ze sobą w dorosłość.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
endorfines
18:32
Przecież najbardziej dojrzewamy w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatimetobegin timetobegin

February 10 2020

endorfines
20:57
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viasoko soko
endorfines
20:21
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko

December 26 2019

21:52
2461 77e7 500

October 04 2019

endorfines
21:01
7050 dccd 500

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viamuchless muchless
endorfines
21:00
Ktoś, kto powiedział, że czas goi wszystkie rany, jest kłamcą... Czas pozwala jedynie nauczyć się najpierw przetrwać, a potem żyć z tymi ranami. Ale każdego ranka, natychmiast po otwarciu oczu czuje się te rany. I zawsze, do ostatniej chwili życia będzie się czuło obecną nieobecność. Od niej można uciekać, ale nie można uciec...
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamuchless muchless

October 01 2019

endorfines
19:16
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viapozakontrola pozakontrola
endorfines
19:11
endorfines
19:10
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viasoko soko

July 16 2019

endorfines
10:38
Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
— Laozi

December 26 2019

21:52
2461 77e7 500

October 04 2019

endorfines
21:01
7050 dccd 500

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viamuchless muchless
endorfines
21:00
Ktoś, kto powiedział, że czas goi wszystkie rany, jest kłamcą... Czas pozwala jedynie nauczyć się najpierw przetrwać, a potem żyć z tymi ranami. Ale każdego ranka, natychmiast po otwarciu oczu czuje się te rany. I zawsze, do ostatniej chwili życia będzie się czuło obecną nieobecność. Od niej można uciekać, ale nie można uciec...
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamuchless muchless

October 01 2019

endorfines
19:16
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viapozakontrola pozakontrola
endorfines
19:11
endorfines
19:10
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...